Sie betrachten MC2

MC2 - Slovakia Fernsehsender

MC2

MC2 | Slovakia Fernsehen. Live zu sehen, finden Sie hier Informationen zu diesem Online-TV-Sender.

Last Update date: 3 years ago

Rating: MC23/5 (1 vote)
Click here to open and watch this channel

MC2 je Å¡tudentská online televízia zastreÅ¡ená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysielame zo Å¡túdií na internátoch Mladosť v Mlynskej doline od februára 2009. Projekt má vÅ¡ak o čosi dlhÅ¡iu históriu - idea bola prezentovaná a schválená vedením univerzity už v decembri 2007. Dnes sa na prípravách a tvorbe vysielania podieľa približne 35 vysokoÅ¡kolských Å¡tudentov.
Prinášame náš vlastný pohľad na televíznu tvorbu. Programová Å¡truktúra je navrhnutá do bloku vysielania, ktorý sa v rámci dňa niekoľkokrát zopakuje. Blok je tvorený naÅ¡imi vlastnými mikroformátmi. Program pripravujú mladí ľudia v spolupráci s odborníkmi v relevantných oblastiach.
NaÅ¡ou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-26 rokov, aktívni užÃ­vatelia internetu a ktokoľvek "mladý duchom".Vysielame prostredníctvom technológií multicast, unicast a 3gp.

Wenn Sie für eine präzise Kanälen suchen, besuchen Sie bitte die Internet-TV-Website, wo Sie eine vollständige Liste der Streams für alle Kanäle finden. Wenn Sie Probleme mit dem Anschauen auftreten, prüfen Sie bitte zuerst unsere ausführliche Wie Markenführung. Und am wichtigsten, alle Bäche Sie in unserer Website finden sind völlig kostenlos - Internet-Verbindung ist alles was Sie brauchen!

MC2 Stream ist nicht von unserer Website gehostet wird, wird er durch den Sender übertragen. So warten Sie bitte auf MC2 Broadcast verbinden. MC2-Kanal kann offline manchmal.