Sie betrachten Đồng Nai TV 1

Đồng Nai TV 1 - Vietnam Fernsehsender

Đài truyền hình Đồng Nai

Đồng Nai 1 | Vietnam Fernsehen. Live zu sehen, finden Sie hier Informationen zu diesem Online-TV-Sender.

Last Update date: 2 years ago
Last modified: 3 weeks ago

Rating: Đồng Nai TV 14/5 (2 votes)
TV Sender: Đồng Nai TV 1
Sendungsland: Vietnam
Click here to open and watch this channel

Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai là cơ quan truyền thông trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tên viết tắt của đài là ĐNRTV lấy từ tiếng Anh Dong Nai Radio & Television và tên này có trong logo của đài.

Đài được thành lập ngày 19 tháng 11 năm 1976 với nhiệm vụ xây dựng các chương trình phát thanh trên sóng radio và các chương trình truyền hình, là cơ quan ngôn luận, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật và giải trí của nhân dân khu vực tỉnh Đồng Nai.

Wiki: https://vi.wikipedia.org/wiki/Đài_Phát_thanh_-_Truyền_hình_Đồng_Nai

Wenn Sie für eine präzise Kanälen suchen, besuchen Sie bitte die Internet-TV-Website, wo Sie eine vollständige Liste der Streams für alle Kanäle finden. Wenn Sie Probleme mit dem Anschauen auftreten, prüfen Sie bitte zuerst unsere ausführliche Wie Markenführung. Und am wichtigsten, alle Bäche Sie in unserer Website finden sind völlig kostenlos - Internet-Verbindung ist alles was Sie brauchen!

Đồng Nai TV 1 Stream ist nicht von unserer Website gehostet wird, wird er durch den Sender übertragen. So warten Sie bitte auf Đồng Nai TV 1 Broadcast verbinden. Đồng Nai TV 1-Kanal kann offline manchmal.